Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
 • Nguyễn Thị Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01656350122
  • Email:
   c0yenbinh@yenbai.edu.vn
 • Ngô Thị Khuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0979624682
  • Email:
   c0yenbinh@yenbai.edu.vn